Innovatie in de zorg

Ik hoor je denken: alweer een stukje tekst over de innovatie in de zorg. Staat daar niet al genoeg van op papier? Misschien wel, maar dan is mijn wedervraag: doen we er ook wat mee? Worden al die mooie, technische ontwikkelingen al op de goede manier toegepast in de zorgsector? Of zetten we het alleen maar op papier?
In deze blog stip ik kort de uitdagingen aan die er spelen in de zorgsector en geef ik een overzicht van een aantal technische ontwikkelingen die zouden kunnen helpen om deze uitdagingen te lijf te gaan.

Welke uitdagingen?

Eén van de grootste uitdagingen op dit moment in de zorg is de administratieve verwerking van alle handelingen die op patiënten gebied worden uitgevoerd. Vaak moet een behandelaar aan het eind van zijn/haar ronde alle gegevens nog invoeren in het EPD. En aangezien dit over het algemeen mensen zijn met weinig tot geen kennis van ICT, wordt deze handeling een tijdrovende klus. Resultaat: een zeer hoge werkdruk onder de medewerkers, waardoor het verloop ook groot is.

Uit ervaring weet ik dat de kennis van de technologische mogelijkheden in de zorg over het algemeen niet heel hoog is. Mensen beseffen vaak niet hoe een ‘technisch snufje’ ze kan helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Een andere uitdaging is de toenemende vergrijzing in onze samenleving. Koppel daar de langere levensverwachting aan die we hebben en je komt al snel uit bij een behoefte aan meer zorg. Daartegenover staat een afname van het geschoolde personeel in de zorgsector.
Dus waar er aan de ene kant meer vraag naar zorg is/komt, is er aan de andere kant te weinig personeel om deze zorg te verlenen. Ook dit levert weer een hogere werkdruk op voor het al aanwezige personeel. Dit blijkt onder andere uit onderzoek en eerdere berichtgeving.

Kan de techniek helpen?

Dit is natuurlijk een belangrijke vraag, want al die technologische ontwikkelingen zijn mooi, maar worden de uitdagingen in de zorg daar ook echt mee aangepakt?
Eén van de trends is het feit dat er steeds meer zorg verleend wordt bij de mensen thuis en niet meer direct in het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan het op afstand kunnen monitoren van een patiënt, waardoor er geen direct contact meer nodig is tussen patiënt en zorgverlener. Mensen zijn ook steeds beter in staat om zelf een diagnose te stellen, omdat de consumententechniek daar nu toe in staat is. Een voorbeeld hiervan is het maken van een hartfilmpje met de nieuwste Apple Watch.

Ook het gebruik van robots in ziekenhuizen is iets dat een steeds grotere vorm gaat aannemen. Deze robots kunnen assisteren bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden en tot op zekere hoogte de werkzaamheden in zijn geheel overnemen.

Kunnen wij helpen?

Heb je zelf nu ook te maken met één van bovenstaande uitdagingen? Of ervaar je misschien wel hele andere? Onze specialisten, met ervaring in de zorg, komen dan graag met je in contact. Zodat we samen kunnen kijken naar een passende oplossing voor de uitdagingen die jij ervaart.

Deel deze post

Meer van dit

RawWorks start Platform Engineering Team met focus op Cloud-native computing

RawWorks en Interstellar zetten vol in op Microsoft Security door oprichting van nieuwe Security afdeling

Play Video
Play Video
Play Video

Pop up

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.