Digitale samenwerking en omgaan met privacy

In mijn vorige blog Samenwerken aan digitalisering van de zorg schreef ik over de digitalisering binnen de zorg en het ontstane kennisgat bij medewerkers in deze sector. Belangrijk daarbij is de samenwerking binnen de sector in de breedste zin van het woord om tot de juiste én werkende oplossingen te komen.

Toegang tot patiëntgegevens

Onlangs was een concreet voorbeeld in het nieuws van zorgverleners die toegang hadden tot dossiers van patiënten waar ze op dat moment geen behandelrelatie mee hadden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat dit niet toe. De risico’s (imagoschade, klachten en boetes) voor zorginstellingen zijn enorm als het opslaan en toegang bieden tot deze gegevens niet op orde is. Het belang voor de burger is groot, de invulling van deze wetgeving is voor de sector een grote uitdaging. Als IT-er in de zorgsector betekent dit een veranderende manier van denken bij het implementeren van informatiesystemen. Vroeger maakte de IT zich vooral druk over de beschikbaarheid en snelheid van de data, tegenwoordig moeten we ons ook afvragen of die data überhaupt opgeslagen mag worden of worden geraadpleegd.

Overdracht van patiëntgegevens

Een van de uitdagingen in de sector is overdracht van patiëntgegevens. Bijvoorbeeld van ziekenhuis naar huisarts of andere zorginstelling. Of het opvragen van gegevens bij andere zorgverleners t.b.v. de behandeling die verleend wordt. Dit gaat soms heel omslachtig. Ik ken verhalen uit de praktijk waar gegevens eerst moeten worden uitgeprint, vervolgens worden gefaxt en na overdracht bij de ontvanger weer worden overgetypt. Onder anderen de NOS en De Monitor hebben hier eerder over bericht.

Dat moet toch makkelijker kunnen, denkt iedereen met enige computerkennis. Toch lukt het niet goed om deze vorm van samenwerking te vinden in de zorgsector. Enerzijds omdat de sector heel groot is en er veel verschillende Elektronische Patient Systemen (EPD’s) in omloop zijn, anderzijds omdat centrale regie lastig is in een sector die ook (deels) concurrerend is.

Koppelen van systemen

Maar stel dat je systemen aan elkaar koppelt, dan betekent dit dat patiëntdata toegankelijk is in bijvoorbeeld meerdere ziekenhuizen. Het voordeel daarvan is dat gegevens over een patiënt beschikbaar zijn als die patiënt plots terechtkomt in een ander ziekenhuis. Denk aan het mislukte initiatief voor een landelijk EPD van enkele jaren terug. Een van de bezwaren destijds was dat het niet veilig genoeg is. Zo zou het voor hackers interessant zijn om dat landelijke EPD aan te vallen. En dat is natuurlijk een terecht punt. Maar er is een tweede vraag bij patiëntoverdracht in een dergelijk geval en dat is of een dergelijke koppeling kan voldoen aan de hiervoor genoemde AVG. Hoewel we met het blijven faxen van gegevens natuurlijk ook niet (voldoende) kunnen voldoen aan de eisen in de AVG.

Uitdaging(en)

Zo staat de zorgsector niet alleen voor een uitdaging om de medewerkers te kunnen laten profiteren van de digitaliseringslag die plaatsvindt maar heeft het zelf stappen te maken te voldoen aan de AVG-wetgeving en oplossingen te bedenken hoe patiëntoverdracht beter, sneller maar vooral ook veiliger kan.

Staat u voor deze uitdagingen en heeft u hulp nodig bij het uitwerken van dit vraagstuk? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Deel deze post

Meer van dit

RawWorks behaalt Microsoft Competentie Data & AI en versterkt haar positie in AI

5 jaar RawWorks: van Startup naar Leider in Digitale Oplossingen

Play Video
Play Video
Play Video

Pop up

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.